Novinky

Birmovanci v Krakove

P1070248

V sobotu 2. mája 2015 sa naši birmovanci zúčastnili na púti k Božiemu Milosrdenstvu do Krakova. Myslím, že to bola dobrá bezprostredná príprava pred prijatím sviatosti kresťanskej dospelosti, ktorú prijmú už v nedeľu 10. mája.

Galéria

Ľudové misie v našej farnosti

IMG_8120

V dňoch 18. až 26. apríla 2015 sme prežili požehnané dní Ľudových misií v našej farnosti s pátrami redemptoristami P. Michalom Zamkovským, P. Martinom Zanovitom a ich spolubratmi a spoločenstvom Rieka života. Vďaka patrí Pánu Bohu a misionárom za všetky milosti, ktoré sme počas týchto dní dostali.

Geléria

Birmovanci na kurze Dominik

P1070218

 

Naši birmovanci sa vo februári a marci zúčastnili na evanjelizačnom kurze Dominik, kde si zaujímavým spôsobom pripomenuli dôležité pravdy našej viery a to, akým spôsobom ich treba žiť.

Galéria

Koledníci Dobrej noviny z našej farnosti u pána prezidenta

V utorok 13. januára sa koledníci z našej farnosti zúčastnili na koledovaní pánovi prezidentovi spolu s koledníkmi z Banskej bystrice a Trnavy.

Čítaj viac

Koncert malého komorného orchestra

P1070120V našom kostole sa 6. januára 2015 uskutočnil koncert malého komorného orchestra už po piaty krát. Mladí umelci z Námestova a okolia pod vedením dirigenta Karola Kurtulíka nám predviedli svoje umenie v podanie diel svetoznámych autorov vážnej hudby. Všetkým patrí úprimný obdiv a poďakovanie

Galéria

Jasličková pobožnosť

P1070017Na slávnosť Narodenia Pána sa v našom kostole uskutočnila jasličková pobožnosť v podaní našich detí. Deti detským spôsobom priblížili tajomstvo Vianoc a vyjadrili svoju vďačnosť a lásku malému Ježiškovi. Všetkým účinkujúcim a pomáhajúcim patrí úprimné poďakovanie.

Galéria

Návšteva kríža SDM v našej farnosti

kríž SDM

Vo štvrtok 27.11.2014 našu farnosť v rámci putovania po Slovensku navštívil kríž Svetových dní mládeže. Aj keď bol v našom kostole len dve hodiny, od 17.00 do 19.00, bol to pre nás veľký zážitok. Mnohí mali možnosť sa ho dotknúť a uctiť si ho. Sv. omšu slávili biskupi Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup a Mons. Andrej Imrich, náš pomocný biskup s viacerými kňazmi.

Galéria

Comments are closed.