Novinky

Birmovanci na kurze Dominik

P1070218

 

Naši birmovanci sa vo februári a marci zúčastnili na evanjelizačnom kurze Dominik, kde si zaujímavým spôsobom pripomenuli dôležité pravdy našej viery a to, akým spôsobom ich treba žiť.

Galéria

Koledníci Dobrej noviny z našej farnosti u pána prezidenta

V utorok 13. januára sa koledníci z našej farnosti zúčastnili na koledovaní pánovi prezidentovi spolu s koledníkmi z Banskej bystrice a Trnavy.

Čítaj viac

Koncert malého komorného orchestra

P1070120V našom kostole sa 6. januára 2015 uskutočnil koncert malého komorného orchestra už po piaty krát. Mladí umelci z Námestova a okolia pod vedením dirigenta Karola Kurtulíka nám predviedli svoje umenie v podanie diel svetoznámych autorov vážnej hudby. Všetkým patrí úprimný obdiv a poďakovanie

Galéria

Jasličková pobožnosť

P1070017Na slávnosť Narodenia Pána sa v našom kostole uskutočnila jasličková pobožnosť v podaní našich detí. Deti detským spôsobom priblížili tajomstvo Vianoc a vyjadrili svoju vďačnosť a lásku malému Ježiškovi. Všetkým účinkujúcim a pomáhajúcim patrí úprimné poďakovanie.

Galéria

Návšteva kríža SDM v našej farnosti

kríž SDM

Vo štvrtok 27.11.2014 našu farnosť v rámci putovania po Slovensku navštívil kríž Svetových dní mládeže. Aj keď bol v našom kostole len dve hodiny, od 17.00 do 19.00, bol to pre nás veľký zážitok. Mnohí mali možnosť sa ho dotknúť a uctiť si ho. Sv. omšu slávili biskupi Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup a Mons. Andrej Imrich, náš pomocný biskup s viacerými kňazmi.

Galéria

Birmovanci v Krakove

Dňa 1. mája 2013 sa naši birmovanci zúčastnili na púti k Božiemu milosrdenstvu do Krakova.

Galéria

 

 

Púť animátorov

Animátori sa počas vianočných a polročných prázdnin zúčastnili na púti do Zakopaného, Krakova a Wadovíc.

Galéria

 

 

Futbalový turnaj 2012

22. septembra 2012 sa v Zákamennom uskutočnil miništrantský futbalový turnaj z dekanátov Námestovo a Zákamenné. Zúčastnili sa na ňom aj naši miništranti.
 
 
 

Socha bl. Zdenky Schelingovej

V nedeľu 20.11.2011 otec biskup Andrej Imrich požehnal bronzovú sochu blahoslavenej Zdenky Schelingovej v nadživotnej veľkosti pred kostolom v Námestove. Autorom sochy je Juraj Brišák zo Zákamenného. Pri tejto príležitosti nám rehoľné sestry sv. Kríža, ku ktorým patrila aj bl. Zdenka, venovali relikviu tejto blahoslavenej a jej život nám predstavili v peknom audiovizuálnom programe.
Veríme, že socha blahoslavenej Zdenky, rodáčky z Oravy, nám pomôže k väčšej úcte k bl. Zdenke, v horlivejšom nasledovaní jej nábožného a obetavého života a v úprimnejšom vzývaní tejto blahoslavenej.

Vďaka patrí všetkým, ktorí sa o toto pekné dielo zaslúžili.

Comments are closed.