Sväté Omše vo farnosti

Poriadok bohoslužieb vo farskom kostole

Nedeľa a prikázaný sviatok, keď je pracovné voľno 7.00; 9.00; 11.00; 18.00
Prikázaný sviatok, keď je pracovný deň 6.15; 8.00; 16.00; 18.00
Všedný deň 6.15; 18.00
V utorok počas školského roka večerná sv. omša o 17.00 pre deti.
Vo štvrtok počas školského roka sv. omša aj o 12.00

Poriadok bohoslužieb u Saleziánov

Poriadok Svätých Omší v stredisku nájdete tu …

Sv. omše pre manželov a rodičov:

Každý pondelok večer sú sv. omše pre manželov. Sú venované manželom a rodičom, pri ktorých spieva rodičovský zbor a v rámci príhovoru rozprávame o otázkach manželského života a výchovy detí. Pri týchto sv. omšiach je možné písomne klásť kňazovi otázky na ktoré on po sv. omši odpovedá.

Sv. omše pre deti:

Každý utorok večer sú sv. omše pre deti. Tie sa slávia vždy o 17.00. Pozývame na ne všetky deti, ale hlavne tretiakov, ktorí sa pripravujú na prvé sv. prijímanie. Je dobré, ak s nimi prichádza aspoň jeden z rodičov. Spieva pri nich detský zbor a preberajú sa dôležité témy formou vhodnou pre deti.

Sv. omše pre mládež:

Každý piatok večer sa slávi sv. omša pre mládež. Slávia ich spolubratia saleziáni a spieva pri nich mládežnícky spevokol. Všetkých mladých na ne srdečne pozývame.

Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej:

Každý štvrtok je vystavená Sviatosť Oltárna na poklonu po sv. omši o 12.00 do večernej sv. omše. Je to príležitosť stretnúť sa so Sviatostným Kristom a modliť sa za vlastné potreby i potreby našej farnosti.

Ranné chvály:

V utorok, stredu a piatok po rannej sv. omši sa spoločne modlíme ranné chvály z liturgie hodín. Pozývame všetkých zapojiť sa do tejto modlitby celej Cirkvi.

Comments are closed.