Pôsobia u nás

Rehoľné spoločenstvá

Cirkevné školy

 

 

Zbory vo farnosti

 

Miništranti

Animátori

Vo farnosti veľmi svedomito pracuje skupina animátorov, ktorí sa zapájajú do prípravy birmovancov na sviatosť birmovania, do prípravy detí na prvé Sv. Prijímanie a do iných aktivít farnosti. Stretávajú sa počas školského roka pravidelne každý týždeň, vo štvrtok po večernej Sv. Omší, vo farskom pastoračnom centre. Veľmi krásnou a užitočnou aktivitou skupiny animátorov je pravidelná modlitba za tých, ktorí sú im zverení a organizovanie evanjelizačného kurzu DOMINIK pre birmovancov.

 

 

Organizácie


Iné spoločenstvá

Comments are closed.