Kňazi v dekanáte

Dekanát Námestovo
Farnosť Kostol Sv. omše v nedeľu Kňazi
Bobrov Sv. Jakuba 8.0010.30 PhDr. Ján Kekelák
Klin Sv. Antona 8.0010.00 Doc. ThDr. Štefan Mordel
Mgr. Pavol Krokus, kaplán
Mútne Sv. Márie Magdalény 7.4510.3018.30 Mgr. Andrej Barnáš
Mgr. Ján Červeň, kaplán
BeňadovoSv. Jozefa, Robotníka 7.459.15
Námestovo Sv. Šimona a Júdu 7.009.0011.0018.00 Doc. JCDr. Miloš Pekarčík PhD.
Mgr. Miroslav Rožek, kaplán
Mgr. Gustáv Botur, kaplán
Oravská Jasenica Premenenia Pána 8.0010.00 Mgr. Karol Pôbiš
Oravská Polhora Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 8.0010.0017.00 PaedDr. Marián Kačír
Mgr. Vladimír Malec, kaplán
Oravské Veselé Sv. Alžbety(P. Márie Ružencovej) 8.0010.30 Mgr. Milan Prídavok
Rabča Navštívenia Panny Márie 7.009.1511.00 Mgr. Peter Bolibruch
Mgr. Ján Obšitoš, kaplán
Rabčice Všetkých Svätých 8.0010.30 Mgr. Blažej Dibdiak
Sihelné Povýšenia sv. Kríža 8.0010.30 Mgr. Ľuboš Šipoš
Vavrečka Sv. Anny 8.0010.30 Mgr. Ladislav Drengubiak
Zubrohlava Sv. Petra a Pavla 8.0010.00 ThLic. Pavol Jurčišín
Saleziáni Námestovo 8.0010.00 Mgr. Jozef Marko
Mgr. Ladislav Babača
Mgr. Jozef Kupka
Ing. Ján Zauška

Comments are closed.