Aktivity v dekanáte

Dekanátna rozprava

V nedeľu 22.11.2009 sa v Katolíckom dome uskutočnila už 4. dekanátna rozprava našej diecéznej synody k desiatej téme synody – Správa hmotných dobier. Zúčastnilo sa na nej asi 40 delegátov zo všetkých farnosti nášho dekanátu. Tému nám bol predstaviť pán farár z Trstenej Vdp. Jaroslav Chovanec. Do diskusie sa zapojilo viac laikov aj kňazov, ktorí pripomienkovali pracovný materiál. Je to dobrá príležitosť aj na neformálne stretnutie a obohatenie sa vzájomnými skúsenosťami.

Modlitby kňazov v Zákamennom

21. októbra 2009 sa stretli kňazi nášho dekanátu na spoločnej sv. omši a modlitbe za zosnulých kňazov, ktorí pôsobili vo farnosti Zákamenné, alebo sú tam pochovaní. Hlavne sme mysleli na týchto zosnulých spolubratov: Vdp. Jozef Kasan, Vdp. Ondrej Suľa, Vdp. Serafín Rončák…

Modlitby kňazov v Námestove

22. októbra 2009 sa V Námestove stretli kňazi nášho dekanátu z príležitosti roka kňazov, aby sa spoločne modlili za zosnulých spolubratov. Hlavne za tých, ktorí v Námestove pôsobili alebo sú na miestnom cintoríne pochovaní. Stretnutie sa začalo sv. omšou o 18.00 vo farskom kostole a pokračovalo sprievodom kňazov s veriacimi na cintorín. Tam bola spoločná modlitba jedného desiatka sv. ruženca a mariánska antifóna. V Námestove sme sa modlili hlavne za týchto zosnulých kňazov: Vdp. Jozef Vrbovský, Vdp. Ján Farkašovský, Vdp. Michal Štang, Vdp. Ondrej Porubec, Vdp. Kamil Hliva, Vdp. Serafín Rončák, Vdp. Ľudovít Orješek, Vdp. Tylka, Vdp. Murín a ďalších.

Comments are closed.